Chiếc Mô tô bằng gốc cây gỗ xưa của nông dân ở Lâm Đồng khiến dân chơi xe phải nể phục.

You may also like...