Tagged: go cao su

Đặc tính và lợi ích của gỗ cao su

Gỗ cao su là nguyên liệu được khai thác 100% từ cây cao su, một trong những cây trồng có giá trị kinh tếcao của nước ta. Cây cao su được du nhập từ...

Rừng đóng cửa làm giá gỗ cao su tăng vọt

Tin tức cấm xuất khẩu gỗ cao su của Lào và đóng cửa rừng của nước ta gần đây đã làm cho giá gỗ tăng vọt. Tuy nhiên cung vẫn không đủ cầu. Hiện...