Tagged: gỗ tự nhiên

Nguồn nguyên liệu gỗ

Nguyên liệu gỗ trong nước Phân chia theo mục đích sử dụng: Phân chia theo mục đích sử dụng là dựa vào yêu cầu kỹ thuật của ngành sử dụng gỗ và các đặc...