Tagged: rung cao su

Rừng đóng cửa làm giá gỗ cao su tăng vọt

Tin tức cấm xuất khẩu gỗ cao su của Lào và đóng cửa rừng của nước ta gần đây đã làm cho giá gỗ tăng vọt. Tuy nhiên cung vẫn không đủ cầu. Hiện...