Tagged: san xuat do go

Bài 1: Nguyên liệu gỗ: Không còn “hàng chợ”

(Chinhphu.vn) – Sản xuất đồ gỗ nội địa và xuất khẩu hiện nay đã dùng nguồn nguyên liệu là “gỗ sạch”. Kết quả này có được bắt nguồn từ chính sách đóng cửa rừng...