Category: Tin tức ngành gỗ

Trồng rừng gỗ lớn là xu thế tất yếu

Với định hướng phát triển bền vững, một trong những nội dung quan trọng trong đề tái cơ cấu ngành gỗ là đẩy mạnh quy hoạch trồng rừng gỗ lớn đáp ứng nhu cầu...