Category: Tin tức ngành gỗ

Nắm cơ hội phát triển ngành gỗ mới

Theo dự báo của Ngân hàng thế giới World Bank, năm 2018 có sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới sẽ là Đông...

Trồng rừng gỗ lớn là xu thế tất yếu

Với định hướng phát triển bền vững, một trong những nội dung quan trọng trong đề tái cơ cấu ngành gỗ là đẩy mạnh quy hoạch trồng rừng gỗ lớn đáp ứng nhu cầu...